Vuoksenranta

  • Enne vanhaa koton : Antrean ja Vuoksenrannan perinnekirja / [kirjan toimituskunta: Marjukka Patrakka ... et al.]. 1999.
  • Karjala, sua ikävöin : vuoksenrantalaisten muistojen kirja / toimittanut Tatu Vanhanen. 1996.
  • Simonen, Seppo: Antrea : Antrean ja Vuoksenrannan kuntien muistojulkaisu. 1951.
  • Vuoksenrannan mennyt maailma / toimittanut Tatu Vanhanen. 1993.
  • Vuoksenranta-kirjan täydennysosa / toimittanut Tatu Vanhanen. 2000.
  • Vuoksenranta : pitäjä Kannaksella. 1981.
  • Vuoksenranta : pitäjä Kannaksella. 2. Lisätty p. 2000.