Vuoksela

 • Elämää Vuokselassa I. 1992.
 • Elämää Vuokselassa II. 1994.
 • Elämää Vuokselassa III. 1996.
 • Kähäri, Matti: Vuoksela : nuoren kannakselaispitäjän vaiheita. 1955.
 • Kähönen, Ester: Vanha Äyräpää 1 : vuoteen 1700. 1959.
 • Kähönen, Ester: Vanha Äyräpää 2 : Vuodet 1700-1870. 1985.
 • Sotiemme Vuoksela : elämää kodeissa ja isänmaata puolustaen / toimittanut Pentti Ruohotie. 2007.
 • Takala, Hannu: Äyräpään kihlakunnan esihistoria, 1. Muinaislöydöt 1847-1944. 2005.
 • Vuokselaa kuvina / toimittanut Väinö Ryyppö. 1993.
 • Vuokselaa kuvina 2 / toimittanut Väinö Ryyppö. 1997.
 • Vuokselan paikannimistö. 1999.