Viipuri

Wiipuri-Yhdistys ry

  • Wiipuri-Yhdistys ry:n Internetsivut
  • "Wiipuri - Yhdistyksen tarkoituksena on olla entisen Viipurin kaupungin alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallettaa Viipurin historiaan liittyviä kulttuuriarvoja ja muuten vaalia entisen kotiseudun muistoja ja perinteitä sekä työskennellä jäsentensä taloudellisen, sosiaalisen ja henkisen aseman tukemiseksi. "

Viipuri2000

  • Arkkitehtuuri, kaupungin rakentaminen, historia
  • Sivuilla mm. Viipurin kaupungin pienoismallin syntyhistoria ja kuvia pienoismallista

VirtuaaliViipuri

  • Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeen päätavoitteena on ollut luoda 3D-mallinnuksella www-ympäristöön virtuaalinen Viipurin kaupunki sellaisena kuin se oli syyskuussa 1939 suomalaisena kaupunkina.

Viipurin suomalainen kirjallisuusseura