Rautu

  • Entinen Rautu : kovien kohtaloiden ja rakkaiden muistojen pitäjä Karjalan kannaksella / toim. Hannes Ihalainen. 1950.
  • Kotikunnailta ja evakkopoluilta : Kangasniemen kansalaisopiston Karjalaisten perinnepiirin ryhmätyö. 1990.
  • Raudun historia. 1965.
  • Rautu ja rautulaiset 3 : historiaa ja kansanelämää / toimittanut Eros Jäske. 1991. Edell. osat: Entinen Rautu ja Raudun historia.
  • Rautu ja rautulaiset 3 : historiaa ja kansanelämää / työryhmä: Jaana Anttonen ... [et al.]. 2. uud. p. 1998.