Antrea

 • Antrean kirkonkylä – unohtumaton kotiseutumme. 2004.
 • Antrean Noskua : kylä ajan ja rajan takana. 2000.
 • Enne vanhaa koton : Antrean ja Vuoksenrannan perinnekirja / [kirjan toimituskunta: Marjukka Patrakka ... et al.]. 1999.
 • Henttonen, Antti: Viiden kylän elämää : Antrean Savilahden seudun Sokkala, Räikkölä, Henttola, Hovikorpi, Salo-Kekkilä. 2006.
 • Korkeamäki, Oili: Evakos ja uuves kois : antrealaisten ja vuoksenrantalaisten selviytyminen sota-ajasta tähän päivään / Oili Korkeamäki, Marjukka Patrakka. 2003.
 • Kotiseutumme Antrea / [toimituskunta: Antti Henttonen ... et al.]. 1995.
 • Kuparsaari - hopeisen Vuoksen helmi : Kuparsaaren koulupiirin kyläkirja: Hopeaniemi, Kaltovedenmaa, Kuparsaari ja Lietsaari / [toim. Taina Ora]. 1997.
 • Kuukauppi, Rupola - varrella Vuoksen virran : Meskalan koulupiirin muistojulkaisu / [toimittaja: Pertti Ruponen]. 1998.
 • Lappalainen, Niilo: Marttilan talossa Antrean Noskuassa. Kansialanimeke Pitkän veljessarjan elämää kannakselaistalossa 1900-luvun alussa. 1999.
 • Liikola : kotikylä Antreassa. 2002.
 • Simonen, Seppo: Antrea : Antrean ja Vuoksenrannan kuntien muistojulkaisu / Seppo Simonen. Antrea antrealaisen näkemänä / Juho Kurki. 1951.
 • Takala Leena: Vie sinne mun kaihoni : Ristolan koulupiirin asukkaat muistelevat. 2006.
 • Syvälahti : kylä ja järvi : isiemme synnyinseutu / koonnut Tuomas Pullinen. 1999.
 • Taurunjärven rantamilla, Ritamäen rintehillä : muisteloita ja kertomuksia Antrean Taurulta. 1998.